E-mail
Do góry >

Dokumentacja

Co to są identyfikatory DOI i dlaczego warto je stosować?

Co to są identyfikatory DOI?

Identyfikatory DOI (ang. digital object identifier) to system identyfikatorów obiektów cyfrowych, który pozwala na rejestrowanie unikalnych w skali światowej identyfikatorów dla różnorodnych obiektów cyfrowych (publikacji, danych, stron internetowych), które są dostępne w internecie.

Wykorzystanie DOI pozwala na przypisanie takiemu obiektowi stałego oznaczenia, które jest niezależne od jego lokalizacji w sieci, czyli od adresu URL pod którym taki obiekt jest w danej chwili dostępny. Użytkownicy systemu DOI, wykorzystując usługę rozpoznawania identyfikatorów (http://dx.doi.org/), są w stanie na podstawie identyfikatora obiektu uzyskać podstawowe informacje na jego temat (tzw. metadane) oraz otrzymać aktualny adres obiektu w sieci. Aktualność odnośnika skojarzonego z identyfikatorem DOI jest utrzymywana przez podmiot, który zarejestrował taki identyfikator (np. wydawca publikacji naukowej).

Podstawowym kryterium które musi zostać spełnione, aby można było przypisać i aktywować identyfikator DOI jest dostępność on-line obiektu, na który ten identyfikator wskazuje.

Schemat cytowania DOI

Dlaczego warto stosować identyfikatory DOI?

Identyfikatory DOI są bardzo popularne w świecie komunikacji naukowej i służą najczęściej do jednoznacznego identyfikowania publikacji naukowych. Warto jednak mieć świadomość, że mogą być one wykorzystywane do identyfikowania dowolnego rodzaju obiektów. Konsorcjum DataCite, którego członkiem jest PCSS, promuje wykorzystanie identyfikatorów DOI do oznaczania danych badawczych i cytowania tych danych poprzez DOI w publikacjach bazujących na tychże danych.

Zarejestrowanie DOI dla publikacji naukowej czy danych badawczych sprawia, że dotarcie do takich materiałów jest proste, a cytowanie ich jest jednoznaczne i łatwe do wychwycenia. Możliwość łączenia danych badawczych z publikacjami naukowymi ma z kolei pozytywny wpływ na reputację naukową tak powiązanych prac. Lepszy dostęp do danych naukowych pozwala na uniknięcie powielania prac badawczych i ponownego generowania danych, które już istnieją.

Rejestrowanie DOI dla zbiorów i baz danych badawczych zwiększa ich widoczność i dostępność w świecie nauki, a to z kolei motywuje naukowców do prowadzenia nowych badań i promuje współpracę naukową. Ponadto ułatwia weryfikację wyników prac badawczych i ich kontynuację przez kolejne zespoły badawcze.

Podstawy technologiczne

Zasady funkcjonowania globalnego systemu identyfikatorów DOI, w tym usług rejestrowania identyfikatorów, reguluje norma ISO 26324:2012. Publicznie dostępną, szczegółówą dokumentacją systemu DOI jest DOI Handbook.