E-mail
Do góry >

Dokumentacja

Co to są identyfikatory DOI? Identyfikatory DOI (ang. digital object identifier) to system identyfikatorów obiektów cyfrowych, który pozwala na rejestrowanie unikalnych w skali światowej identyfikatorów dla różnorodnych obiektów cyfrowych (publikacji, danych, stron internetowych), które są dostępne w internecie.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi rejestracji identyfikatorów DOI przez IChB PAN PCSS reguluje umowa, którą podmiot korzystający z usługi podpisuje z IChB PAN PCSS.

IChB PAN PCSS od 2017 roku jest członkiem stowarzyszenia DataCite, będącego jedną z oficjalnych agencji rejestracyjnych DOI.

Usługa rejestracji identyfikatorów DOI świadczona przez IChB PAN PCSS jest jednym z działań związanych z realizacją naszej misji: integracji i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki.

Płatność za korzystanie z usługi rejestracji identyfikatorów DOI jest złożona z kilku elementów.

IChB PAN PCSS jako członek stowarzyszenia DataCite, oficjalnej agencji rejestracyjnej DOI, udostępnia zainteresowanym instytucjom indywidualne instytucjonalne konta w usługach DOI DataCite.

Stowarzyszenie DataCite ma już za sobą wieloletnią historę bardzo udanej działalności.

W ramach korzystania z usługi rejestrowania DOI oferowanej w ramach niniejszej umowy, Usługobiorca jest zobowiązany do szeregu działań.

Rejestracja identyfikatorów DOI dla obiektów cyfrowych nie jest w żaden sposób związana z przenoszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych z tymi obiektami.

Aby uzyskać dostęp do usług DataCite MDS oraz DOI Fabrica pozwalających na rejestrację identyfikatorów DOI za pośrednictwem PCSS należy wykonać kilka prostych kroków.