E-mail
Do góry >
PIONIER

Data ID - Usługa rejestracji trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych w sieci PIONIER

Usługa rejestracji identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier)
pozwala zapewniać trwały i jednoznaczny sposób dostępu
do różnorodnych obiektów cyfrowych.
Zgłoś chęć uzyskania konta do rejestracji DOI

ZALETY

Przypisanie identyfikatora DOI dostępnej on-line publikacji naukowej czy zbiorowi danych ułatwia ich cytowanie w sposób oparty na standardach i bardziej wiarygodny.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator sieci Polski Internet Optyczny PIONIER oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych, we współpracy ze stowarzyszeniem DataCite, oferuje wszystkim zainteresowanym instytucjom usługę rejestracji identyfikatorów DOI.

AKTUALNOŚCI

30.08.2018

Przygotowaliśmy krótką broszurę zawierającą najważniejsze informacje o usłudze PIONIER Data ID. Zachęcamy do zapoznania sie z jej treścią.

30.07.2018

Z końcem października 2018 r. interfejs WWW usługi DataCite MDS zostanie wycofany z użycia. Interfejs ten zostanie zastąpiony usługą DataCite DOI Fabrica, która jest nowsza i ma znacznie bardziej przyjazny interfejs użytkownika. Obydwie usługi pracują na tej samej bazie identyfikatorów DOI, dlatego też możliwe jest zarządzanie identyfikatorami zarejestrowanymi poprzez jedną z usług w interfejsie drugiej usługi.

24.06.2018

Wszystkich zainteresowanych tematyką danych badawczych zapraszamy do zapoznania się z pierwszą wersją wytycznych odnośnie mierzenia stopnia wykorzystania udostępnianych publicznie danych. Wytyczne te są efektem finansowanego przez DataCite projektu "Make Data Count" i w pierwszej odsłonie obejmują kwestię pobrań, wyświetleń on-line oraz cytowań zbiorów danych.

Z NASZYCHUSŁUGKORZYSTAJĄ: