E-mail
Do góry >
PIONIER

Data ID - Usługa rejestracji trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych w sieci PIONIER

Usługa rejestracji identyfikatorów DOI (Digital Object Identifier)
pozwala zapewniać trwały i jednoznaczny sposób dostępu
do różnorodnych obiektów cyfrowych.
Zgłoś chęć uzyskania konta do rejestracji DOI

ZALETY

Przypisanie identyfikatora DOI dostępnej on-line publikacji naukowej czy zbiorowi danych ułatwia ich cytowanie w sposób oparty na standardach i bardziej wiarygodny.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator sieci Polski Internet Optyczny PIONIER oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych, we współpracy ze stowarzyszeniem DataCite, oferuje wszystkim zainteresowanym instytucjom usługę rejestracji identyfikatorów DOI.

AKTUALNOŚCI

24.06.2018

Wszystkich zainteresowanych tematyką danych badawczych zapraszamy do zapoznania się z pierwszą wersją wytycznych odnośnie mierzenia stopnia wykorzystania udostępnianych publicznie danych. Wytyczne te są efektem finansowanego przez DataCite projektu "Make Data Count" i w pierwszej odsłonie obejmują kwestię pobrań, wyświetleń on-line oraz cytowań zbiorów danych.

31.05.2018

W maju DataCite udostępniło nowy panel zarządzania identyfikatorami DOI. Usługa ta, DOI Fabrica, dostępna jest pod adresem https://doi.datacite.org/. Docelowo usługa DOI Fabrica ma zastąpić usługę DataCite MDS.

27.04.2018

W dniu dzisiejszym udostępniamy Państwu nową wersję strony internetowej usługi rejestracji identyfikatorów DOI. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zgromadzonymi w sekcji "Dokumentacja" i do skorzystania z naszej oferty. W razie pytań, prosimy o kontakt.

Z NASZYCHUSŁUGKORZYSTAJĄ: